Ivana Komanická – Zvádzanie rozumu

11,90 Eur, 69 strán, 13×21,5 cm, ISBN 978-80-974405-9-6

„Dostala som pozvánku na ples, len ak by som šla ako debutantka, s Jane Austenovou“.

Básnická kniha o zlomenom srdci a možnosti druhej šance ako ich ponúka posledný román Jane Austenovej Persuasion (1818) je emocionálnou a intelektuálnou cestou, akousi stredoeurópskou ženskou Grand Tour alebo sentimentálnou cestou s literárnou hrdinkou knihy aj jej autorkou. Osobná skúsenosť sa vynára v kontraste so súčasnou imagináciou aj celou austenomániou. Dominantnú poetickú formu 18.storočia, epigram, ktorú Austenová využila vo svojom prozaickom písaní, autorka vracia späť do súčasnej poézie na reflektovanie klasických tém – sesterskej lásky, prílišnej citovosti a schopnosti zachovať si úsudok.

IVANA KOMANICKÁ (1973 Bardejov) je autorka, venuje sa umeniu a filozofii. Vyštudovala anglický jazyk a literatúru s filozofiou a modernú európsku filozofiu na univerzitách v Prešove a v Londýne. Pred tým, než sa naplno začala venovať písaniu učila na univerzite a spolupracovala s umelcami ako kurátorka. Vo svojom debute Pre teba sa postavím proti sebe (2018), pre ktorý tiež zložila soundtrack, sa vrátila k svojim prvým veršom a prepísala svoju umeleckú cestu. Nasledovala dvojjazyčne napísaná Poézia pre dvoch. Poetry for Two (2021).

Jaroslava Antalová – Tambora. Rok bez slnka

11,90 Eur, 53 strán, 13×21,5 cm, ISBN 978-80-974405-8-9

„istý kazateľ predpovedá definitívne zatmenie Slnka“

Debutová poetická kniha prináša fascinujúci obraz katastrof, úkazov a kalamít v novodobých dejinách. Revoltujúce oceány, skaly a sopky, tento širší obraz a príbeh novodobých dejín prináša poetka v tradícii veľkých krajinárskych maliarov a organicky ich prepája s príbehmi samotárov mužov a žien, neznámych svätých, ktorí prežívajú na troskách týchto katastrof.

JAROSLAVA ANTALOVÁ (1971 Spišská Nová Ves) je poetka, vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a výtvarnú výchovu na Prešovskej univerzite. S túžbou vzdialiť sa ruchu sveta a žiť prostý život sa pred devätnástimi rokmi presťahovala do malej horskej obce Brdárka v Slovenskom rudohorí, kde žije s rodinou a priateľmi zo spolupracujúcej komunity Alter Nativa. Poéziu vníma ako priestor utvárania seba a svojho sveta, poetický obraz ako bytostnú súčasť prírodných i osobných dejín.

Oľga Urminská – Devy. Maidens

11,90 Eur, 55 strán, 13×21,5 cm, ISBN 978-80-974405-7-2

„A na nahom tele sukňa utkaná zo zelene tieňov Kalalauských hôr.“

Raný cyklus slovenskej umelkyne emigrantky z roku 1968 Oľgy Urminskej je o mladých ženách z prostredia amerických komún, v ktorých autorka žila. Vysoko štylizované lyrické opisy pracujúce s rytmom a opakovaním majú skoro až piesňový charakter a odkrývajú škálu emócií, životných postojov a hodnôt týchto žien a sú na nich vidieť vplyvy ženskej beatnickej poézie. Bilingválnu knihu sprevádzajú autorkine ilustrácie z jej archívu. V preklade Samuela Vahovského.

OĽGA URMINSKÁ (1942 Hlohovec – 2020 Kapaa, Havaj) bola poetka a umelkyňa, ktorá svoje štúdium v ateliéri maľby na VŠVU pre emigráciu v roku 1968 nedokončila. Žila na viacerých miestach v USA v alternatívnych komunitách, neskôr pracovala ako reštaurátorka. Bola členkou Klubu spisovateliek v New Yorku a na Havaji. Jej poézia bola publikovaná časopisecky, okrem iného v časopise Bamboo Ridge, Journal of Hawaii Literature and Arts.