Alfréd Tóth – Pohľadnice

11,90 Eur, 52 strán, 13×21,5 cm, ISBN 978-80-69024-05-2

„Priniesli ste rokline svetlo a mojim rukám istotu“

Debut mladého oceňovaného básnika Alfréda Tótha, ktorý nanovo objavuje tradíciu ekfrastického písania, pri ktorom aktom imaginácie dospieva k príbehu za scénou či výjavom umeleckého diela. V Pohľadniciach autor píše básne svojim priateľom na pohľadnice z turistických miest a galérií zo 70-tych a 80-tych rokov 20.storočia, ktoré si vyberú. Klasická kultúra sa tu pritom premiešava s výjavmi zo socialistického výletného miesta Soči zo série turistických pohľadníc, aby sa pred nami rozohrali večné drámy života a smrti, lásky a zrady.

ALFRÉD TÓTH (1999 Košice) je laureátom viacerých súťaží pre mladých začínajúcich autorov, študuje estetiku a výchovu k občianstvu. V časopise Slovak Roses vedie rubriku s názvom Biely list, ktorá prezentuje začínajúcich autorov alebo hlasy v literatúre ešte nepočuté. Publikoval v časopisoch Vertigo, Dotyky, Rozum. Žije v dome poézie, ale občas navštívi aj dom prózy. Pri písaní svojej debutovej knihy si uvedomil, že každý ukrývame príbehy, ktoré nám vôbec nepatria.