Pripravujeme

ALFRÉD TÓTH – POHĽADNICE

Debut mladého oceňovaného básnika Alfréda Tótha, ktorý znovuobjavuje tradíciu ekphrastického písania, pri ktorom aktom imaginácie dospieva k príbehu za scénou či výjavom umeleckého diela. Zameriava sa na kultúrne artefakty 70-tych a 80-tych rokov v rámci turistického a kultúrneho priemyslu – na pohľadnice galerijných zbierok či turistických destinácií. Klasická kultúra sa tu pritom premiešava s výjavmi zo socialistického výletného miesta Soči zo série turistických pohľadníc, aby sa pred nami rozohrali večné drámy života a smrti, lásky a zrady.

vychádza v edícii Poézia v apríli 2024