Pripravujeme

VLADIMÍR W. ROSENFELD – NOEMOVE REBRÍKY

Kniha Noemove rebríky je ekologicky uvedomelý príbeh pre súčasnosť, v ktorom autor adaptuje klasický biblický príbeh. Noem tentokrát zachraňuje vďaka stromom, ktoré dopestoval v katastrofálnych podmienkach povodne, na stole. Pokračovanie príbehu Noema, ktorý vznikol po hurikánoch, ktoré autor zažíva na Havajských ostrovoch, je inšpirovaný ekologickým hnutím, mobilnou záhradou umelca, ale tiež umeleckým strihaním rastlín, disciplínou, v ktorej autor reprezentoval svoju domovskú krajinu. Láskavý a poučný príbeh je podľa autorových slov aj pre dospelých, deti zasa učí hravým spôsobom o záhradkárčení a botanike.

vychádza v edícii Detská kniha koncom leta 2024


OĽGA URMINSKÁ – ČAS MANGA / MANGO TIME

V poradí druhá básnická kniha Oľgy Urminskej, ktorá po emigrácii žila v amerických alternatívnych, hippie komunitách je dvojjazyčným výberom jej básní z archívu zo 70. a 80. rokov v preklade mladého prekladateľa Samuela Váhovského. Poézia z tohto obdobia, časť ktorej bola publikovaná v amerických časopisoch a zborníkoch, reflektuje jej rebelský, nonkonformný a nezávislý život v týchto komunitách. Ale predovšetkým skúsenosť materstva, afirmáciu ženského tela, akými to aktuálne robila americká druhá vlna feminizmu či beat poézia – návratom k vytesneným formám rytmu, zariekavania či opakovania. Druhá časť knihy pod názvom „Jeden deň v živote obyčajnej umelkyne“ predstavuje civilnejšie ladené básne, ktoré ukazujú na jej neskoršie snahy popísať jedinečnosť umeleckého procesu, zachytávajú ju ako poetku aj maliarku.

vychádza v edícii Poézia koncom leta 2024


IVANA KOMANICKÁ – ZÁHRADA NA PAPIERI

Hybridný formát knihy, poézie, denníka (záhradného), atlasu a mikropríbehov detí v školskom veku bez školy. Ide o lyrizované fragmenty, kde sa prelínajú krátke správy z dní počas lockdownu, úvahy o malej prírode,ktorá počas lockdownu nahradila svet, šľachtenie ruží a botanické ilustrácie dcér, ktoré vznikli spontánne ako reakcia na on-line vyučovanie a vypustenie výchov z kurikula. Názov knihy je prebraný z kapitoly J.P.Redouté, jedného z najvýznamnejších botanických ilustrátorov. Jeho ilustrácie ruží z obdobia pred dvesto rokmi sa prekrývajú s rokmi pandémie cholery. 

vychádza na jeseň 2024 v edícii Detská kniha


ZUZANA LABUDOVÁ – MEDZI POHODLÍM A REPREZENTÁCIOU. MEŠTIANSKE BÝVANIE V KOŠICIACH V 19. STOROČÍ

 Kniha prináša pohľad na meštianske bývanie v 19. storočí v Košiciach v ucelenej a syntetizujúcej podobe od kunsthistoričky Zuzany Labudovej, ktorá sa špecializuje na 19. storočie a vychádza pritom z najnovších výskumov. Ide o prvú hĺbkovú analýzu a syntézu architektúry vyššej strednej a strednej triedy v Košiciach. Od architekta mesta Josepha Bellaagha a jeho kresliarskej školy, či špecifického typu košického meštianskeho domu – tzv.bellágovského typu, cez nástup kapitalizmu, stavebného priemyslu a urbanistického rozvoja až po zánik meštianskeho bývania, ktorého najdôležitejším svedkom sa stal spisovateľ Sándor Márai. Súčasťou knihy sú vybrané domy, autorka v nich skúma ich architektonické charakteristiky od plánov, cez pôdorysy a fasády. Ukazuje, ako sa menili v čase, ale vstupuje tiež do vnútra domov, aby ukázala, ako plynul meštiansky život „medzi pohodlím a reprezentáciou“.

vychádza v edícii Teória a Eseje na jeseň 2024


IVANA KOMANICKÁ – DOBIEHAJÚCA KULTÚRA

Dobiehajúca kultúra je súborom publikovaných aj nepublikovaných textov kultúrnej kritiky v rozpätí 20 rokov (2002-2022), v ktorých autorka sleduje použitie klasickej a meštianskej kultúry pre legitimizáciu nového politického režimu po roku 1989. Názov je inšpirovaný Habermasom a jeho dobiehajúcou revolúciou, v ktorej Habermas kritizuje okrem iného formy neohistorizmu objavujúce sa krátko po revolúcii 1989. V textoch o architektúre, vizuálnom umení, literatúre sa objavuje itinerár miest/trópov/mytológií a súčasne sa ukazuje, že kultúra je vždy protikladom, rozporom, konfliktom, tou druhu. Prvú časť knihy tvoria krátke, literárne prepracované úvahy, v ktorých sa odkrývajú staronové miesta kultúry a snahy o ich kolonizovanie, ktoré sú v skutočnosti ale ne-miestami, mytologickými prehovormi. Druhá časť knihy je pokusom zasadiť tieto texty do všeobecnejšieho teoretického rámca, toho, čo autorka označuje za kreatívny kapitalizmus.

vychádza v edícii Teória a Eseje na jeseň 2024


LUKASZ JAROSZ – ČÍTAM, ČÍM SOM BOL

Už od svojho debutu bol tento oceňovaný básnik, ktorý nemal ašpirácie stať sa literátom, so svojim jednoduchým a pritom mytologickým jazykom vnímaný ako solitér v kontexte mladej poľskej urbánnej poézie. Jeho básne boli od začiatku vnímané ako jednoduché a nič nepredstierajúce, meditatívne, ale nie okato, s autobiografickým príbehom, ktorý je rozpovedaný skutočne a pravdivo cez prizmu iniciačných skúseností – zamilovanie, sex, narodenie dcéry, rozvod, smrť blízkych. Vo výbere z jeho viac než dvanástich kníh sa predstavuje dôležitý básnik poľského vidieckeho života, mužský básnik jednej generácie, ktorý na rozdiel od svojich rovesníkov neopúšťa svet otca, ktorého život mal žiť. Tento život, ktorý číta, môže byť pre slovenských čitateľov vzhľadom na kultúrnu aj teritoriálnu blízkosť nielen príťažlivý, ale rozpoznateľný a veľmi skutočný.

vychádza v edícii Poézia na jeseň 2024