Vladislav Suvák – Umenie reči medzi sofistikou a sokratikou

9,90 Eur, 234 strán, 13,5×20,5 cm, ISBN 978-80-974405-5-8

„Viaceré správy naznačujú, že Aténčania 5. storočia pred Kristom sa zaujímali viac o to, čo sa hovorí o aktuálnych problémoch, než o to, čo sa skutočne stalo a ako k tomu došlo.“

Kniha nášho najvýznamnejšieho odborníka na antickú filozofiu, autora niekoľkých kníh sa tentokrát týka umenia reči, ktoré sa stalo jedným z najdynamickejších umení klasickej doby, čo potvrdzuje aj neskorší alexandrijský kánon desiatich atických rečníkov. Predtým, ako sa rečníctvo etablovalo ako dôležité umenie pôsobiace vo verejnej sfére života, muselo sa obhájiť pred viacerými kritikmi. Nové umenie malo slúžiť človeku na to, aby sa naučil používať silu reči a presvedčivosti tam, kde doteraz používal zbrane a donucovanie. Kniha obsahuje Štúdie a Pramene, takže čitateľ má možnosť pozrieť sa na pôvodné predlohy, ktoré sú predmetom jednotlivých analýz a interpretácií.

VLADISLAV SUVÁK je historik antického myslenia. Sústreďuje sa na sókratovskú tradíciu myslenia a jej moderné interpretácie (Nietzsche, Heidegger, Patočka, Foucault). Systematické úsilie venuje prekladom sókratovských spisovateľov. Je autorom kníh Ars vivendi alebo Umenie žiť medzi Sokratom a Foucaultom (2020) a Foucault. Od starosti od seba k estetike existencie a ešte ďalej (2021).