Peter Takáč – Žižek a tí druhí. Ideológia v postideologickej dobe

9,90 Eur, 114 strán, 13,5cm x20 cm, ISBN978-80-974405-6-5

Ak by sme Žižekovi mali priradiť pozíciu, ktorú zastáva vzhľadom na svoju intelektuálnu angažovanosť, najviac by mu sedela rola, ktorú v psychoanalýze zastáva analytik“.

Kniha ľavicového filozofa a popularizátora filozofie Slavoja Žižeka sa venuje otázke čomu dnes veríme, v dobe po konci veľkých ideológií, čím sa riadime, keď tvrdíme, že ničomu neveríme a ako sú zbytky našej viery sústredené v utópii o liberálnej demokracii. Žižekovo skúmanie ideológie autor vníma v nadväznosti na filozofickú tradíciu a opiera sa pri tom o pomerne komplikovaný kategoriálny aparát lacanovskej psychoanalýzy, ako sú viera, jazyk a symbolický poriadok.

PETER TAKÁČ je filozof a publicista, doktorandské štúdium z filozofie absolvoval na Pedagogickej fakulte na Karlovej univerzite v Prahe. Venuje sa sociálnym a environmentálnym témam, problému ideológie a filozofii Slavoja Žižeka. Je spolueeditorom publikácie Slavoj Žižek a kritika ideológie (Pole, 2019). Publikuje v Pravde, Listoch, Knižnej revue a SOK-u, Sdružení pro levicovou teorii.