Ka-Tekla Blažová – Marko Blažo. Život v linke

22 Eur, 140 strán, 21×27 cm, ISBN 978-80-974405-3-4

Mne sa páčila voľná maľba, otec nástojil na linke a ty si ho rešpektoval.“

Počas tvrdého lockdownu v pandemickom roku 2021 zomrel jeden z najvýznamnejších umelcov generácie po roku 1989 Marko Blažo. Jeho mama maliarka Katarína Tekeľová Blažová nastúpila cestu trúchlenia a začala písať listy synovi prechádzajúc jeho archívom. Kniha ponúka hlboké záznamy o smrti, chorobe, materstve, detstve, ale aj spoločnej práci v ateliéri v rodine výtvarníkov, až do samotného konca umelcovho života. Kniha je kolážovým výtvarným projektom, čitateľ tu nájde listy, koláže, archívne dokumenty, mnohé nerealizované autorove koncepty, ale tiež kresby a záznamy.

KA TEKLA BLAŽOVÁ vlastným menom Katarína Tekeľová Blažová, vyštudovala odbor voľná maľba a gobelín u profesora Petra Matejku na VŠVU v Bratislave. Medzi jej realizácie v textile patrí opona v Štátnom divadle v Košiciach (1990), či rozsiahla séria tapisérií Moira. Bola finalistkou maľby v medzinárodnej súťaži Celeste Prize (2012), v roku 2018 sa zúčastnila maliarskeho medzinárodného sympózia žien a výstavy v Egon Schiele Art Centre v Českom Krumlove: Visegrad Symposium V4+ Austria.